Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Φάρμα Μπούμης

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σειρά 1

Συσκευασία Μεγέθη
Γυάλινο Μπουκάλι 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1lt

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σειρά 2

Συσκευασία Μεγέθη
Μπουκάλι ΠΕΤ 500ml, 1lt, 5lt

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σειρά 3

Συσκευασία Μέγεθος
Λευκοσιδηρό 3lt, 5lt